• youtube
  • facebook

Dân khốn đốn vì bến phà đột nhiên ngưng hoạt động