• youtube
  • facebook

Ban hành Quy chế quản lý khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

Theo đó, quy chế gồm 5 chương, 18 điều, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về quản lý Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau có phạm vi giới hạn theo hồ sơ Quy hoạch đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ảnh minh họa. Nguồn: camautourism.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: camautourism.vn

Nội dung quản lý bao gồm: Công khai quy hoạch tổng thể tại Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau; Quản lý việc thực hiện quy hoạch và đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Kiểm tra, giám sát nội dung và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phát hiện, đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các dự án đầu tư không đúng với quy hoạch hoặc có tác động tiêu cực đến cảnh quan môi trường; Quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành đối với mỗi ngành nghề kinh doanh; Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ của các cơ sở kinh doanh du lịch và của các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác; Bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa; Bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh, an toàn trong khu du lịch, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường nước, các công trình phục vụ quốc phòng; Tổ chức cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho khách du lịch; Đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, xâm hại tài nguyên du lịch; Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quy chế còn quy định cụ thể về việc quản lý và sử dụng tài nguyên đất; quản lý về bảo vệ môi trường và tài nguyên rừng; quản lý xây dựng, sử dụng và khai thác; quản lý khách và các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ, các hành vi bị nghiêm cấm…

Được biết, khu du lịch Mũi Cà Mau là một trong 5 địa điểm tiềm năng được quy hoạch đầu tư phát triển trở thành Khu du lịch quốc gia ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là quy hoạch khu du lịch quốc gia thứ hai của vùng Đồng bằng sông Cửu Long được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sau khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang.

Việc quy hoạch nhằm phát triển du lịch gắn với bảo vệ hệ sinh thái và các nguồn tài nguyên, gắn du lịch với phát triển đời sống nhân dân, góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh du lịch Việt Nam./.

create

Thanh Thủy / toquoc.vn