• youtube
  • facebook

Cà Mau: Cảnh báo cháy rừng cấp V trong phạm vi 12.000 ha

Diện tích vùng rừng khô hanh, cảnh bá.o c.há.y cấp V, cấp cực kỳ ngu.y hiể.m tại Cà Mau đã tăng từ 3.000 ha lên 12.000 ha.

Ngày 18-2, theo tin từ Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau, trong vòng 10 ngày diện tích vùng cảnh bá.o c.há.y rừng cấp V, cấp cực kỳ ngu.y hiể.m đã tăng từ 3.000 ha lên 12.000 ha.

Nguyên nhân là do nắng nóng ga.y gắ.t, gió nhiều, hơi nước bốc nhanh.

Chế độ trực 24/24 giờ đã được triển khai ở rừng U Minh Hạ. Ảnh: TRẦN VŨ

Chế độ trực 24/24 giờ đã được triển khai ở rừng U Minh Hạ. Ảnh: TRẦN VŨ

Hiện các phương án phòng, chống c.há.y rừng với phương châm bốn tại chỗ đã được triển khai trên toàn bộ vùng rừng có mức cảnh bá.o c.há.y cấp V, cấp cực kỳ ngu.y hiể.m.

Chế độ trực, luồn rừng 24/24 giờ cũng được triển khai ở hầu hết các khu rừng có nguy cơ c.há.y cao. 

https://plo.vn/thoi-su/ca-mau-canh-bao-chay-rung-cap-v-trong-pham-vi-12000-ha-890380.html

create

Trần Vũ / plo.vn