• youtube
  • facebook

Cà Mau: Thông báo lịch cắt điện từ ngày 25/5 - 31/5/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 25/5/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Trung tâm Thương mại Cữu Long, Phường 5, đường Phạm Hồng Thám (từ ngã ba Chùa Phật Tổ đến ngã ba Lâm Thành Mậu, Phường 4), TP. Cà Mau.

- Từ 11h30 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ trạm Cty Quang Tiền, Phường 1, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

2. Thứ Ba, ngày 26/5/2020

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Đường Lý Thường Kiệt (từ Trường Quân sự địa phương đến Cty Rau quả xuất khẩu), Khóm 7, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

          Khu vực mất điện: Đường Lộ Thạnh Điền, ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Công an Tỉnh, TP. Cà Mau.

- Từ 12h30 đến 15h00.

          Khu vực mất điện: Ấp Tân Thời (đoạn ngã 5 Vàm Bướm), xã An Xuyên, đường Hải Thượng Lãng Ông, Khóm 8, Phường 6, đường Kinh Rạch Rập (từ cầu Rạch Rập đến Công 26/03), Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

          Khu vực mất điện:

          + Một phần Ấp 1, xã Khánh Tiến, một phần Ấp 2, xã Khánh Hội, một phần Ấp 2, xã Khánh Hòa, một phần Ấp 8, 9, 10, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

          + Kinh Bà Đặng, một phần Khóm 1, 7, Ấp 2, 3, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Ấp Thuận Phước, Đồng Giác, Xóm Tắc, xã Tân Thuận, một phần ấp Công Điền xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Điền, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

3. Thứ Tư, ngày 27/5/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

          Khu vực mất điện: Kinh 6 LaCua, xã Biển Bạch Đông, kinh Cây Mướp, xã Tân Lộc Bắc, Ấp 11, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Khóm 6, phường Tân Thành và Ấp 6, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp 6, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h30 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 17, 18, 19, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Rạch Lùm, xã Khánh Hưng, kinh Kiểu Mẩu, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

4. Thứ Năm, ngày 28/5/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kinh 8, Biển Bạch Đông, Kinh 3, 2, 2 Rưỡi, 1, 1 Rưỡi, xã Biển Bạch Đông, kinh Bào Trà, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

- Từ 08h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xóm Lớn, ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h30 đến 14h00.

Khu vực mất điện: ấp Tân Hưng (từ Đình Tân Hưng đến Kinh Xáng Lương Thế Trân), xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 2, 4, thị trấn U Minh, một phần Ấp 13, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 15h30.

Khu vực mất điện: ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến và ấp Phú nhuận, Chánh Tài, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 10h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Rạch Lùm, xã Khánh Hưng, toàn bộ Kinh Hội, kinh  Rạch Bào Ngọn, kinh Chống Mỹ, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

5. Thứ Sáu, ngày 29/5/2020

- Từ 08h00 đến 17h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xóm Sở, Ấp 1, 2, xã Hồ Thị Kỷ, Ấp 6, 7, 9, 10, xã Thới Bình, một phần Khóm 3 (từ Cái Tàu về Vàm Bà Hội), thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Đường Rạch Rập (từ bờ kè đến Cầu Rạch Rập), Khóm 3, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Ấp 5, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Rạch Lùm, xã Khánh Hưng, toàn bộ kinh Chủ Kịch, thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.

6. Thứ Bảy, ngày 30/5/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Khu bến Vật liệu, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Đường Ngô Quyền (từ UBNDTP đến đường Nguyễn Trãi) đường Nguyễn Trãi (từ ngã tư Phan Ngọc Hiển - Nguyễn Trãi đến Hẻm 48), Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Phong Điền, kinh Hào Say, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Khóm 5, Khóm 6, thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.

7. Chủ Nhật, ngày 31/5/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Bà Ký, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Kinh Tư, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Vườn Tre, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.

create

PV / Tin nhanh online

Nguồn: http://pccamau.evnspc.vn/ViewArticle/ArticleID/ARTICLE20050008