• youtube
  • facebook

Cà Mau tiếp tục cắt giảm hàng nghìn biên chế

Theo kế hoạch, mục tiêu của tỉnh và từ Bộ Nội vụ, từ nay đến năm 2021, mỗi năm tỉnh Cà Mau phải tiếp tục cắt giảm hơn một nghìn biên chế. Đây là một thách thức không nhỏ đối với Cà Mau, khi đầu việc ngày càng “phình ra” nhưng những người thực thi công vụ thì phải “nhỏ gọn” dần…

Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị nhằm tinh gọn bộ máy, nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, giai đoạn 2015 – 2021, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu sẽ sắp xếp, tinh giản, cắt giảm hơn 5.300 trường hợp, tương đương 10% biên chế trong tỉnh so với năm 2015.

Trong đó, mục tiêu đề án tinh giản biên chế của tỉnh sẽ cắt giảm 2.700 trường hợp. Hơn 2.600 biên chế còn lại phải thực hiện cắt giảm theo chỉ tiêu thẩm định từ Bộ nội vụ.

Báo cáo từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, sau 3 năm triển khai thực hiện, Cà Mau chỉ mới cắt giảm được 649 trường hợp, chiếm tỷ lệ 2,42/10% so với chỉ tiêu đề án của tỉnh. Còn thực hiện theo thẩm định từ Bộ Nội vụ, Cà Mau mới cắt giảm được hơn một nghìn biên chế, bằng 3,8% so với chỉ tiêu. Như vậy, trong hơn ba năm tới đây, Cà Mau còn hơn 3.600 trường hợp phải cắt giảm.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016-2021

Tính bình quân, mỗi năm tỉnh Cà Mau phải cắt giảm hơn một nghìn trường hợp. Đây là nhiệm vụ nặng nề, đặt ra không ít thách thức đối với hệ thống công quyền tại địa phương, bởi số lượng tinh giản trong một năm tiếp theo gần bằng tổng số lượng tinh giản trong hơn ba năm qua cộng lại.

Đề cập kết quả tinh giản trong hơn ba năm qua còn thấp so với kế hoạch giai đoạn 2015 – 2021, Giám đốc Sở Nội vụ Cà Mau Lê Minh Ý cho biết: Mục tiêu Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị là phải sàng lọc, đánh giá, rà soát để làm thế nào đưa ra khỏi tổ chức những người có trình độ yếu, năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không phù hợp với vị trí việc làm, không đạt chuẩn theo trình độ chuyên môn.

Trong khi đó, các đối tượng thực hiện tinh giản trong thời gian qua chủ yếu trên tinh thần tự nguyện của cán bộ, công chức (phần lớn là đối tượng đã lớn tuổi, gần đến tuổi nghỉ hưu). Do đó, số lượng tinh giản biên chế của tỉnh Cà Mau trong thời gian qua còn thấp. Ngoài ra, trong chỉ đạo thực hiện, một số cơ quan, đơn vị cũng chưa thật chủ động, quyết liệt, chủ yếu trên tinh thần tự giác của cán bộ, công chức, viên chức; một số đối tượng cũng còn tâm lý trông chờ tinh giản vào những năm cuối của giai đoạn 2015 – 2021.

Về giải pháp trong thời gian tới, ông Lê Minh Ý cho rằng, ngoài nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, cũng như ý thức, trách nhiệm thực hiện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh Cà Mau chú trọng rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sao cho đúng thực chất; mạnh dạn, quyết tâm đưa ra khỏi tổ chức, đưa ra khỏi biên chế những người có trình độ chuyên môn chưa phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, sức khỏe yếu không bảo đảm được công việc.

Từ đó, tái cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, tức là sẽ tuyển những người có đức, có tài, có triển vọng vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

create

HỮU TÙNG / nhandan.com.vn