• youtube
  • facebook

Chính thức hủy quyết định c.ắt hợp đồng giáo viên đang mang thai

Hiệu trưởng trường Tiểu học Trí Phải Tây, huyện Thới Bình, Cà Mau đã thu hồi Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Đỗ Kim The, giáo viên trường Tiểu học Trí Phải Tây.

Cô The khi đang mang thại thì mất việc, nay quyết định chấm dứt HĐLĐ đã được thu hồi. (Ảnh Nguyên Hùng)

Cô The khi đang mang thại thì mất việc, nay quyết định chấm dứt HĐLĐ đã được thu hồi. (Ảnh Nguyên Hùng)

Ngày 12.7, bà Đỗ Thị The cho biết, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trí Phải Tây đã triển khai quyết định thu hồi quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà.

Bà The cũng đồng ý phương án khắc phục của Hiệu trưởng nhà trường bằng việc tiếp tục trả lương cho bà từ tháng 10.2018 đến tháng 8.2019. Ngoài ra các chế độ khác sẽ được tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận các bên.

Trước đó, ngày 7.6.2019, UBND huyện Thới Bình yêu cầu Thanh tra huyện và Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức đối thoại với bà Đỗ Kim The. Ngày 21.6.2019, Phó chủ tịch UBND huyện Thới Bình chủ trì cuộc họp để chỉ đạo, chuẩn bị và bàn giải pháp giải quyết đơn của bà Đỗ Kim The. Tuy nhiên, ông Huỳnh Thanh Hận, Trưởng phòng Giáo dục huyện vắng mặt (chỉ phân công Phó trưởng phòng tham dự và không xin ý kiến với UBND huyện), cuộc họp vì thế phải dừng lại.

Để chấn chỉnh vấn đề này, ngày 24.6.2019, Phó chủ tịch UBND huyện Thới Bình, ông Nguyễn Tráng Kiện ban hành Công văn số 1518/UBND phê bình ông Huỳnh Thanh Hận, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

UBND huyện tiếp tục yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện nghiên cứu, tham mưu bằng văn bản cho UBND huyện về giải pháp xử lý đơn yêu cầu của bà Đỗ Kim The trước ngày 1.7.2019.

Sau khi nghiên cứu, các cơ quan tham mưu của UBND huyện Thới Bình nhận thấy quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với bà The là chưa đúng quy định.