• youtube
  • facebook

Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) ban hành quyết định miễn nhiệm 12 phó hiệu trưởng rồi lại hủy

Ngày 25/10, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình đã ký ban hành Quyết định số 5874/QĐ-UBND về việc hủy quyết định miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng của 12 trường tiểu học, THCS trên địa bàn đã ban hành trước đó 3 tháng. Cũng trong ngày lại có tờ trình miễn nhiệm chức vụ của 12 đối tượng này.

Trước đó 3 tháng, ngày 6/7/2018, Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành 12 quyết định miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng của 12 trường này.

Tất cả các quyết định miễn nhiệm phó hiệu trưởng trước đó và Quyết định số 5874/QĐ-UBND vừa ban hành đều có chung căn cứ văn bản nguồn.

Nguồn tin khác cho hay, ngày 24/10/2018, ông Dương Thanh Tuấn, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện đã ký Tờ trình số 293/TTr-PNV tham mưu về việc hủy quyết định miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng. Đến ngày 25/10/2018, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình đã ký ban hành Quyết định số 5874/QĐ-UBND nói trên.

Cũng trong ngày 25/10/2018, Phó trưởng phòng Nội vụ lại tiếp tục ký Tờ trình số 294/TTr-PNV về việc tham mưu cho thôi giữ chức vụ phó hiệu trưởng. Tất cả các văn bản nêu trên đều có chung 12 đối tượng là phó hiệu trưởng, trong đó có 9 phó hiệu trưởng trường tiểu học và 3 phó hiệu trưởng trường THCS.

create

Ngọc Hùng / baocamau.com.vn