• youtube
  • facebook

Gần 40.000 ha rừng Cà Mau có nguy cơ cháy bất cứ lúc nào

Khô hạn gay gắt khiến hầu hết diện tích rừng tại Cà Mau khô hạn. Đặc biệt, diện tích rừng U Minh Hạ (Cà Mau) có nguy cơ c h á y bất cứ lúc nào.

Tin từ Sở NNPTNT Cà Mau chiều 31.1 cho biết, tình hình khô hạn tại Cà Mau đã đến hồi gay gắt. Đặc biệt, diện tích rừng tại Cà Mau đang báo động c h á y cấp cực kỳ ngu y hiể m.

Thường xuyên kiểm tra phương tiện, sẵn sàng ứng phó sự cố c h á y rừng U Minh Hạ mùa nắng nóng (ảnh Nhật Hồ)

Thường xuyên kiểm tra phương tiện, sẵn sàng ứng phó sự cố c h á y rừng U Minh Hạ mùa nắng nóng (ảnh Nhật Hồ)

Gần 40.000 rừng tràm, rừng cụm đảo đang đứng trước nguy cơ khô hạn, xảy ra c h á y rừng bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi có sự cố sẽ không có nước để chữa c h á y.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các địa phương nghiêm ngặt bảo vệ rừng theo phương á n đã được phê duyệt; cấ m mọi hành vi vào rừng; bảo đảm trực phòng c h á y chữa c h á y 24/24 theo phương châm 4 tại chỗ.

Được biết, Cà Mau huy động trên 5.000 lực lượng thường xuyên phòng chống c h á y rừng mùa khô năm nay.

https://laodong.vn/xa-hoi/gan-40000-ha-rung-ca-mau-co-nguy-co-chay-bat-cu-luc-nao-781376.ldo

create

NHẬT HỒ / laodong.vn