• youtube
  • facebook

Một trưởng ban quản lý dự án ở Cà Mau tử vong khi đang sửa điện

Trong lúc sửa chữa điệ n ở nhà, ông Hào để tay chạ m vào dây điện, dẫn đến bị điện gi ậ t t ử vo n g.

Người nhà đang lo h ậ u s ự cho n ạ n nhân xấ u số. Ảnh minh họa

Người nhà đang lo h ậ u s ự cho n ạ n nhân xấ u số. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h cùng ngày, ông Hào trèo lên mái nhà (thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi) để sửa điện. Tuy nhiên, trong lúc sửa, có thể do ông Hào để tay chạ m vào dây điệ n (đoạn bị tróc vỏ - PV), dẫn đến bị điệ n giậ t.

Vụ việc được người nhà phá t hiện và h ô hoá n để mọi người gần đó đến ứng cứ u, nhưng ông Hào đã t ử von g sau đó không lâu.

Do đây là vụ ta i nạ n, nên gia đình ông Hào không yêu cầu khá m nghiệ m t ử t hi. Cùng ngày, gia đình đã tổ chức mai tá n g cho ông Hào theo phong tục địa phương

create

Gia Minh / baogiaothong.vn