• youtube
  • facebook

Phê duyệt Khu du lịch Mũi Cà Mau rộng 20.100 ha

Ngày 1/7, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt qui hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Mũi Cà Mau đến năm 2030, có diện tích 20.100 ha.

Trong đó khu vực tập trung phát triển khoảng 2.100 ha được giới hạn từ phía nam đường Hồ Chí Minh ra biển Đông, từ ấp Khai Long đến Công viên văn hoá du lịch Mũi Cà Mau với chiều rộng bình quân 1,4km, chạy dọc ven biển khoảng 15 km.

Công viên văn hoá du lịch Mũi Cà Mau.

Công viên văn hoá du lịch Mũi Cà Mau.

Theo qui hoạch, đến năm 2030, Khu du lịch Mũi Cà Mau đạt tiêu chí khu du lịch quốc gia, đón 2 triệu lượt khách, doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng, phát triển cơ sở lưu trú 2.000 buồng, tạo việc làm 3.000 lao động. 

Khu du lịch Mũi Cà Mau phát triển du lịch gắn với bảo vệ đa dạng sinh học Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, di sản văn hoá, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

Đặc trưng Khu du lịch Mũi Cà Mau là vị trí địa lý, hệ sinh quyển độc đáo rừng ngập mặn, văn hóa đời sống sông nước, biển đảo…

create

NGUYỄN TIỀN HƯNG / tienphong.vn