• youtube
  • facebook

Phước Thạnh - Châu Thành (Bến Tre): Hoàn thành 2 cầu bê-tông nông thôn do nhân dân đóng góp

Xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành vừa khánh thành đưa vào sử dụng 2 cầu bê-tông nông thôn, từ nguồn vận động nhân dân đóng góp.

Cầu Tổ nhân dân tự quản số 10, ấp Phước Thiện có chiều dài 8m, rộng 1,2m. Kinh phí xây dựng 43 triệu đồng.

Cầu Chùa, ấp Phước Thành có chiều dài 23m, rộng 3,5m. Kinh phí xây dựng 237,95 triệu đồng, do Ni sư Thích Nữ Diệu Quang - Trụ trì chùa Thiện Phước, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vận động 200 triệu đồng, còn lại do nhân dân đóng góp.

Cầu Chùa, ấp Phước Thành, xã Phước Thạnh.

Cầu Chùa, ấp Phước Thành, xã Phước Thạnh.

Để hoàn thành 2 cầu này, người dân trong xã đã tích cực hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc (nơi có công trình đi qua), trị giá hàng chục triệu đồng.

Được biết, trong quý II-2019, Phước Thạnh sẽ tiến hành thi công đường liên ấp Phước Trạch - Phước Thạnh, với chiều dài 4,4km, chiều rộng 3m. Đây là công trình thực hiện theo đề án xây dựng giao thông nông thôn của tỉnh.

create

H.Đức / baodongkhoi.vn