• youtube
  • facebook

Tai nạn giao thông ở Cà Mau giảm 3 tiêu chí, nhưng vẫn phức tạp

Dù t.a.i n.ạ.n giao thông ở Cà Mau giảm cả 3 tiêu chí, nhưng chưa đạt chỉ tiêu giảm về số vụ, tình hình TNGT vẫn còn diễn biến phứ.c tạp.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong 10 tháng năm 2019, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn chuyển biến tích cực, t.a.i n.ạ.n giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2018. Cụ thể, số vụ giảm 2% (46/47 vụ), giảm 22,7% số người c.h.ế. t (17/22 người) và giảm 18,8% số người bị thươ.n.g (52/64 người).

Hiện trường một vụ t.a.i n.ạ.n giao thông khiến nam thanh niên t.ử v.o.n. g ở Cà Mau.

Hiện trường một vụ t.a.i n.ạ.n giao thông khiến nam thanh niên t.ử v.o.n. g ở Cà Mau.

Tuy nhiên, qua đánh giá của ngành chức năng tỉnh Cà Mau, chỉ tiêu giảm TNGT về số vụ của tỉnh chưa đạt (chỉ giảm 2%, dự kiến giảm 5-10%). Bên cạnh đó, tình hình trật tự ATGT vẫn còn diễn biến phức tạp, nguyên nhân chủ yếu là do lượng phương tiện tăng nhanh, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, ý thức một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, lấn chiếm lòng, lề đường vẫn còn phổ biến...

Do đó, những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, TP Cà Mau tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyế.t liệ.t, thường xuyên các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, đặc biệt là tại “Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019”, Lễ Giáng sinh (Nôel), Tết Dương lịch năm 2020.

Giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với ngành chức năng siế.t chặt quản lý kinh doanh vận tải, tăng cường khai thác dữ liệu từ thiết bị giá.m s.á.t hành trình để quản lý, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạ.m; chủ động kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời các yếu tố gây mất ATGT...

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiê.m đối với lái xe sử dụng m.a t.ú.y; tập trung thực hiện ở những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm, nơi thường xuyên xảy ra TNGT và có biện pháp phòng, chống đ.u.a xe trái phép.

"Chủ tịch UBND các huyện, TP Cà Mau tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các trường hợp v.i p.h.ạ.m hành lang ATGT đường bộ trên phần đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng lâ'n chiê'm, tái chiê'm sau giải tỏa", Chủ tịch tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.

create

Gia Minh / atgt.vn