• youtube
  • facebook

Vì sao ‘nam Văn nữ Thị‘ là tên đệm phổ biến của người Việt?

“Văn” và “Thị” là hai tên đệm phổ biến với người Việt. Đến nay, câu chuyện và ý nghĩa thật sự của chúng còn có nhiều giả thiết và tranh cãi.

create

Ái Duyên - Ngân Phạm - Thanh Điệp / news.zing.vn