• youtube
  • facebook

Xây dựng huyện Thới Bình (Cà Mau) đạt chuẩn huyện NTM năm 2020

UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định số 2053/QĐ-UBND, ngày 18/12/2018, về việc phê duyệt Đề án xây dựng huyện Thới Bình trở thành huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn huyện NTM.

 

Căn cứ theo Quyết định số 667/QĐ-UBND, ngày 15/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chọn huyện Thới Bình là huyện điểm chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, mục tiêu xây dựng huyện Thới Bình trở thành huyện NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí nâng cao, môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp; an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao…

Theo mục tiêu, đến năm 2020 huyện Thới Bình có 11/11 xã đạt chuẩn NTM, gồm các xã Biển Bạch Đông, Biển Bạch, Tân Bằng, Trí Phải, Trí Lực, Tân Phú, Thới Bình, Tân Lộc Bắc, Tân Lộc, Tân Lộc Đông, Hồ Thị Kỷ; có ít nhất 1 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao là xã Trí Lực.

Theo ông Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Thới Bình, hiện nay huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM, gồm các xã Biển Bạch Đông, Tân Lộc, Tân Bằng, Trí Phải và Trí Lực. Hiện tại huyện có 3 xã đang chờ UBND tỉnh phê duyệt đạt chuẩn NTM là các xã Tân Lộc Bắc, Tân Lộc Đông, Hồ Thị Kỷ.

Còn 3 xã còn lại là Biển Bạch, Thới Bình và Tân Phú xã phấn đấu về đích NTM vào năm 2019. Sau khi 11/11 xã đã được công nhận xã NTM, thì sẽ tiếp tục xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

create

TRỌNG LINH / nongnghiep.vn